Nokia 5228 - Извадете картата с памет.

background image

Извадете картата с памет.

Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се

осъществява достъп до нея. Това може да повреди картата с памет и

устройството, както и данните, съхранявани в картата.
1. Ако устройството е включено, преди да махнете картата, натиснете

клавиша за захранване и изберете Отстран. карта памет.

2. Когато се покаже Отстраняване на карта с памет? Някои приложения

ще се затворят., изберете Да.

3. Когато се покаже Отстранете картата с памет и натиснете „OK“, отворете

капака на слота за карта с памет.

Вашето устройство

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

34

background image

4. Натиснете картата с памет, за да я освободите от слота.
5. Извадете картата с памет. Ако устройството е включено, изберете ОК.

4. Осъществяване на повиквания

Сензорен екран по време на повикване

Устройството ви има сензор за близост. За удължаване на експлоатационния

срок на батерията и предотвратяване на случаен избор, сензорният екран се

изключва автоматично по време на повикване, когато поставите устройството

близо до ухото си.
Не покривайте сензора за близост, например със защитна

лента или лепенка.

Повиквания

1. В началния екран изберете Телефон, за да отворите клавиатурата за

набиране, и въведете телефонния номер, включително кода на областта.

За да изтриете номер, изберете

.

За международни повиквания изберете * два пъти за символа + (замества

международния код за достъп) и въведете кода на страната, кода на

областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния

номер.

2. За да осъществите повикването, натиснете клавиша за повикване.
3. Натиснете клавиша за край, за да приключите разговора (или да

прекратите опит за повикване).
Натискането на клавиша за край винаги води до прекратяване на

повикването, дори и ако е активно друго приложение.

За да осъществите повикване от списъка с контакти, изберете Меню >

Контакти. Отидете на желаното име. Можете също да изберете полето за