Nokia 5228 - Изваждане на СИМ картата

background image

Изваждане на СИМ картата

1. Свалете задния панел, като го

повдигнете откъм горния край

на устройството.

2. Извадете батерията.
3. Отворете капака на слота за

СИМ картата. Поставете върха

на писалката в отвора под

батерията и натиснете СИМ

картата странично, за да се плъзне извън

слота. Издърпайте СИМ картата навън.

4. Поставете обратно батерията и задния панел.