Nokia 5228 - Конвертор

background image

Конвертор

С Конвертор можете да конвертирате мерки от една мерна единица в друга.
Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при

закръгляването.
Изберете Меню > Приложен. > Офис > Конвертор.