Nokia 5228 - Инсталиране на приложения

background image

Инсталиране на приложения

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от

съвместим компютър, да ги изтеглите при работа в браузъра или да ги получите

в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл или

посредством други методи на връзка, като Bluetooth връзка.
Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Ovi Suite, за да

инсталирате приложение на устройството ви.
Иконите в Мениджъра на приложения показват следното:

Приложение на SIS или SISX

Java приложение

програмки

Приложение, инсталирано на картата с памет

Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от

сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или

са преминали теста на Java Verified™.
Преди инсталиране имайте предвид следното:

Други приложения

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

108

background image

● За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или

производителя на приложението, изберете Опции > Преглед дeтайли.
За да видите информация за сертификата за защита на приложението,

изберете Дeтайли: > Сертификати: > Преглед дeтайли. Управлявайте

използването на цифрови сертификати в Управление на сертификати.

● Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на

съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното

приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно

резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите

оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте

отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.
Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл

липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е

зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете

такава.

За да инсталирате приложение, направете следното:
1. За да намерите инсталационен файл, изберете Меню > Настройки и

Менидж. прил.. Като алтернатива потърсете инсталационните файлове,

като използвате Мениджър на файлове, или изберете Съобщения >

Входящи и отворете съобщение, което съдържа инсталационен файл.

2. В Мениджър на приложения изберете Опции > Инсталирай. В други

приложения, изберете инсталационния файл, за да стартирате

инсталирането.
По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал

процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис

или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете

инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на

приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете приложението в менюто

и изберете приложението . Ако приложението няма определена папка по

подразбиране, то се инсталира в папката Инстал.прилож. в основното меню.

Други приложения

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

109

background image

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е

станало това, изберете Опции > Показване на дневник.

Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно

приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна

функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика

прекратяване на функционирането му.
След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет,

инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството.

Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да

съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет,

използвайте Nokia Ovi Suite, за да правите резервни копия на инсталационни

файлове в съвместим компютър, след това ползвайте мениджъра на файлове

за отстраняване на инсталационните файлове от паметта на устройството.

Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи

съобщения.