Nokia 5228 - За Мениджър на файлове

background image

За Мениджър на файлове

Изберете Меню > Приложен. > Офис > Файлове.
С "Мениджър на файлове" можете да преглеждате, управлявате и отваряте

файлове на вашето устройство, карта с памет или съвместимо външно

устройство.
Наличните опции зависят от избраната памет.