Nokia 5228 - Писане на бележки

background image

Писане на бележки

Изберете Меню > Приложен. > Офис > Бележки. За да напишете бележка,

изберете Опции > Нова бележка. Натиснете в полето за бележки, за да

въведете текст, и изберете .
Можете да запаметявате получени от вас текстови файлове (.txt файлов

формат) в Бележки.