Nokia 5228 - СИМ контакти

background image

СИМ контакти

За да зададете имената и номерата, съхранени в СИМ картата, да се показват в

списъка с контакти, изберете Опции > Настройки > Контакти за

показване > Памет на СИМ. Можете да добавяте и редактирате контакти от

СИМ картата или да ги набирате.
Номерата, които запаметявате в списъка с контакти, не се запаметяват

автоматично във вашата СИМ карта. За да запаметявате номера на СИМ картата,

изберете контакт и Опции > Копиране > Памет на СИМ.
За да изберете дали новите контакти, които въвеждате, да се запаметяват на

вашето устройство, или на СИМ картата, изберете Опции > Настройки >

Основна памет запам. > Памет на телефона или Памет на СИМ.

Контакти

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

51