Nokia 5228 - Настройки

background image

Настройки

Вашето устройство обикновено има настройки за MMS, GPRS, стрийминг и

мобилен Интернет, автоматично конфигурирани в устройството, в зависимост

от информацията на доставчика на мрежови услуги. Може в устройството ви

да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчиците на услуги, или

може да получите или поискате настройките от доставчиците на мрежови

услуги в специално текстово съобщение.