Nokia 5228 - Поддръжка

background image

Поддръжка

Ако искате да научите повече за начините за използване на вашия продукт или

не сте сигурни как би трябвало да функционира устройството, направете

справка в страниците за поддръжка на адрес www.nokia.com/support или

местния уеб сайт на Nokia, www.nokia.mobi/support (от мобилно устройство),

приложението Помощ в устройството или ръководството на потребителя.
Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:
● Рестартирайте устройството: изключете устройството и извадете батерията.

След около минута поставете батерията обратно и включете устройството.

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

10

background image

● Възстановете оригиналните фабрични настройки, както е описано в

ръководството на потребителя. Документите и файловете ви ще бъдат

изтрити при възстановяването, затова първо архивирайте данните си.

● Актуализирайте редовно софтуера на устройството, за да постигнете

оптимална производителност и да получавате евентуални нови

компоненти, както е описано в ръководството на потребителя.

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за

поправка. Посетете www.nokia.com/repair. Винаги преди да дадете

устройството си за ремонт, архивирайте данните, запаметени в него.