Nokia 5228 - Поставяне на картата с памет

background image

Поставяне на картата с памет

Използвайте само съвместими microSD и microSDHC карти, одобрени от Nokia

за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени

стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно

Начални стъпки

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

16

background image

съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят

картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.
1. Отворете капака на слота за карта с памет.
2. Поставете в слота съвместима карта с памет. Уверете се, че

контактите на картата сочат нагоре.

Натиснете картата навътре. Може да

чуете щракване, когато картата застане

на мястото си.

3. Затворете капака на слота за карта с

памет. Уверете се, че капакът е правилно

затворен.

Начални стъпки

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

17