Nokia 5228 - Синхронизация

background image

Синхронизация.
Приложението Синхронизиране ви позволява да синхронизирате вашите

бележки, записи в календара, текстови и мултимедийни съобщения, маркери

на браузъра или контакти с различни съвместими приложения, работещи на

съвместими компютри или в Интернет.
Можете да получите настройките за синхронизация в специално съобщение от

вашия доставчик на услуги.
Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация.

Свързване

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

95

background image

Когато отворите приложението, се показва профилът за синхронизация по

подразбиране или този, който сте използвали преди това. За да промените

профила, натиснете върху елемент за синхронизация, за да го включите в

профила, или да го изключите.
За да управлявате профилите за синхронизация, изберете Опции и желаната

опция.
За да синхронизирате данни, изберете Опции > Синхронизиране. За да

отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете Отмяна.