Nokia 5228 - Съвети относно защитата

background image

Съвети относно защитата

Изберете Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth.
Когато не използвате Bluetooth връзката, за да контролирате кой може да

намира вашето устройство и да се свързва с него, изберете Bluetooth >

Изключване или Видимост на моя телеф. > Скрит. Изключването на

Bluetooth връзката не оказва влияние на другите функции на устройството.

Свързване

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

97

background image

Не извършвайте сдвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато

устройство. Това помага за предпазване на устройството от опасно

съдържание. Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за

предпазване от опасен софтуер.