Nokia 5228 - Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

background image

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Изберете Меню > Съобщения и Опции > СИМ съобщения.
Преди да можете да прегледате СИМ съобщенията, трябва да ги копирате в

папка на вашето устройство.
1. Изберете Опции > Маркиране/демаркир. > Маркиране или

Маркиране всичко, за да маркирате съобщения.

2. Изберете Опции > Копиране. Отваря се списък на папките.
3. За да започнете да копирате, изберете папка. За да прегледате

съобщенията, отворете папката.