Nokia 5228 - Съобщения от мрежата

background image

Съобщения от мрежата

Изберете Меню > Съобщения и Опции > Съобщения оператор.

Съобщения

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

61

background image

Съобщения от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от

вашия мобилен оператор съобщения на различни теми, например

метеорологична или пътна обстановка. За достъпните теми и съответните им

номера се обърнете към вашия мобилен оператор. Възможно е тази услуга да

не се предлага във всички региони.