Nokia 5228 - Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви

background image

Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви

Прехвърляне на вашите видеоклипове от съвместими устройства с помощта

на съвместим USB кабел за данни. Показват се само видеоклиповете, които са

във формат, поддържан от вашето устройство.
1. За да виждате устройството си на компютъра като устройство с обща памет,

към която можете да прехвърляте всякакъв вид файлове с данни,

осъществете връзката с помощта на USB кабел за данни.

2. Изберете Масова памет като метод на свързване. В устройството трябва да

е поставена съвместима карта с памет.

3. Изберете видеоклиповете, които искате да копирате от компютъра си.
4. Прехвърлете видеоклиповете в E:\My Videos в картата с памет.

Прехвърлените видеоклипове се показват в папката Моите видеоклипове.