Nokia 5228 - Configuració de l’Administrador d’aplicacions

background image

Configuració de l'Administrador d'aplicacions

Seleccioneu Menú > Configuració i Adm. aplicacions.
Seleccioneu Config. instal·lació i una de les opcions següents:
Instal·lació programari — Seleccioneu aquesta opció per permetre la

instal·lació de programari de Symbian que no disposa de signatura digital.

Comprov. certif. en línia — Seleccioneu aquesta opció per comprovar els

certificats en línia abans d'instal·lar una aplicació.

Adreça web predefinida — Definiu l'adreça web predefinida que s'utilitzarà

per comprovar els certificats en línia.