Nokia 5228 - Diccionari

background image

Diccionari

Seleccioneu Menú > Aplicacions > Oficina > Diccionari.
Per traduir paraules d'un idioma a un altre, introduïu el text en el camp de cerca. A

mesura que introduïu text, es mostraran les propostes de paraules per traduir. Per

traduir una paraula, seleccioneu-la de la llista. Alguns idiomes podrien no ser

compatibles.
Seleccioneu Opcions i de les opcions següents:
Escolta — Escoltar la paraula seleccionada.

Historial — Cercar les paraules traduïdes anteriorment de la sessió actual.

Idiomes — Canvieu l'idioma d'origen o de destinació, descarregueu idiomes

d'Internet o elimineu un idioma del diccionari. No podeu eliminar l'anglès del

diccionari. Podeu instal·lar dues llengües addicionals, a part de l'anglès.

18. Configuració

És possible que algunes configuracions del dispositiu estiguin predefinides pel

proveïdor de serveis i que, per tant, no les pugueu canviar.

Configuració del telèfon

Configuració de la data i l'hora

Seleccioneu Menú > Configuració i Telèfon > Data i hora.
Seleccioneu una de les opcions següents: