Nokia 5228 - Després de capturar una imatge

background image

Després de capturar una imatge

Després de capturar una imatge, seleccioneu una de les opcions següents (només

estaran disponibles si heu seleccionat Opcions > Configuració > Mostra imatge

capturada > ):

— Enviar la imatge en un missatge multimèdia o de correu electrònic, o bé

mitjançant altres mètodes de connexió, com ara la connexió Bluetooth.

Suprimeix — Esborrar la imatge.

Per utilitzar la imatge com a empaperat a la pantalla inicial, seleccioneu Opcions >

Utilitza la imatge > Com a empaperat.
Per establir la imatge com a imatge de trucada predeterminada per a totes les

trucades, seleccioneu Opcions > Utilitza la imatge > Com a imatge trucada.
Per assignar la imatge a un contacte, seleccioneu Opcions > Utilitza la imatge >

Assignar al contacte.
Per tornar al visor per capturar una imatge nova, premeu la tecla de captura.