Nokia 5228 - Configuració dels accessoris

background image

Configuració dels accessoris

Seleccioneu Menú > Configuració i Telèfon > Accessoris.
Hi ha connectors d'accessoris que indiquen el tipus d'accessori que es connecta al

dispositiu.
Seleccioneu un accessori i una de les opcions següents:
Perfil predefinit — Establiu el perfil que voleu que s'activi cada cop que

connecteu un determinat accessori compatible al dispositiu.

Resposta automàtica — Seleccioneu si voleu que el dispositiu respongui una

trucada entrant de forma automàtica al cap de 5 segons. Si el tipus de senyal de

trucada està establert en Només un xiulet o Silenci, es desactivarà la resposta

automàtica.

Il·luminació — Definiu si la llum romandrà encesa un cop transcorregut un

temps d'inactivitat.

Configuració

© 2010 Nokia. Tots els drets reservats.

124

background image

La configuració disponible depèn del tipus d'accessori.