Nokia 5228 - Barra d’eines de Contactes

background image

Barra d'eines de Contactes

A la barra d'eines de Contactes, seleccioneu una de les opcions següents:

Truca — Trucar al contacte desitjat.

Crea missatge — Enviar un missatge al contacte desitjat.

Contacte nou — Crear un contacte nou.