Nokia 5228 - Ubicacions de l’antena

background image

Ubicacions de l'antena

El dispositiu pot tenir antenes internes i externes. Mentre l’antena transmeti o rebi

senyals, no la toqueu si no és necessari. Si es produeix algun contacte amb una

antena, la qualitat de la comunicació es veu afectada i pot ser que s'utilitzi més

energia de la necessària durant l'operació i es redueixi la vida útil de la bateria.

El dispositiu

© 2010 Nokia. Tots els drets reservats.

29

background image

Antena del mòbil

Antena Bluetooth