Nokia 5228 - Marcatge de veu

background image

Marcatge de veu

El dispositiu crea automàticament identificadors de veu per als contactes. Per

escoltar els identificadors de veu sintetitzats, seleccioneu un contacte i Opcions >

Detalls identificador veu. Desplaceu-vos als detalls d'un contacte i seleccioneu

Opcions > Reproduir identif. veu.

Fer una trucada mitjançant un identificador de veu

Nota: L’ús d’etiquetes de veu pot resultar difícil en ambients sorollosos o

en cas d’emergència, de manera que no s’hauria de confiar únicament en el

marcatge per veu en totes les circumstàncies.
Quan feu servir el marcatge per veu, s'utilitza l'altaveu. Manteniu el dispositiu a poca

distància quan pronuncieu l'identificador de veu.

Fer trucades

© 2010 Nokia. Tots els drets reservats.

39

background image

1. Per iniciar el marcatge per veu, a la pantalla inicial, manteniu premuda la tecla

de trucada. Si hi ha connectat uns auriculars compatibles amb la tecla

d'auriculars, manteniu premuda aquesta tecla per iniciar el marcatge per veu.

2. Sona un to breu i tot seguit es mostra Parleu ara. Digueu clarament el nom que

heu desat per al contacte.

3. El dispositiu reproduirà un identificador de veu sintetitzat per al contacte

reconegut en l'idioma seleccionat del dispositiu i mostrarà el nom i el número.

Per cancel·lar el marcatge per veu, seleccioneu Abandonar.

Si heu desat diversos números per a un mateix nom, també podeu dir el nom i el

tipus de número, com ara "mòbil" o "fix".