Nokia 5228 - Rebre missatges

background image

Rebre missatges

Seleccioneu Menú > Missatgeria i Bústia d'entrada.
A la bústia d'entrada, indica un missatge de text no llegit, un missatge

multimèdia no llegit, un missatge d'àudio no llegit i dades rebudes a través

de la connexió Bluetooth.

Missatgeria

© 2010 Nokia. Tots els drets reservats.

54

background image

Quan rebeu un missatge, i 1 missatge nou es mostren a la pantalla inicial. Per

obrir el missatge, seleccioneu Mostrar. Per obrir un missatge a la bústia d'entrada,

seleccioneu el missatge. Per respondre un missatge rebut, seleccioneu Opcions >

Respon.