Nokia 5228 - Adreces d’interès

background image

Adreces d'interès

Seleccioneu Menú > Internet > Web.
Seleccioneu Opcions > Vés a > Adreces d'interès. Podeu seleccionar adreces

web des d'una llista o des d'una col·lecció d'adreces d'interès de la carpeta Últimes

pàg. visitades.
La barra d'eines del navegador us ajuda a seleccionar funcions del navegador que

utilitzeu sovint.
Des de la barra d'eines, seleccioneu una de les opcions següents:

Afegeix adreça interès — Afegir una nova adreça d'interès.

Vés a l'adreça web — Introduir una nova adreça web.

Suprimeix — Suprimir una adreça d'interès.

Per anar a una pàgina web nova, seleccioneu Opcions > Vés a > Pàgina web

nova.
Per enviar i afegir adreces d'interès, o bé per definir una adreça d'interès com a

pàgina inicial, seleccioneu Opcions > Opc. d'adreces interès.
Per editar, moure o suprimir adreces d'interès, seleccioneu Opcions > Admin. adr.

inter..