Nokia 5228 - Connexió segura

background image

Connexió segura

Si l'indicador de seguretat ( ) es mostra durant una connexió, vol dir que la

transmissió de dades entre el dispositiu i el servidor o la passarel·la d'Internet és

xifrada.
La icona de seguretat no indica que la transmissió de dades entre la passarel·la i el

servidor de continguts (o la ubicació on es trobin les dades) sigui segura. El

proveïdor de serveis garanteix la transmissió de dades entre la passarel·la i el

servidor de continguts.
És possible que alguns serveis, com ara serveis de banca en línia, requereixin

certificats de seguretat. Si la identitat del servidor no és autèntica o si no disposeu

del certificat de seguretat adequat al dispositiu, rebreu una notificació referent a

això. Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb el proveïdor de

serveis.

Important: Encara que l’ús de certificats redueixi considerablement els riscs

que impliquen les connexions i la instal·lació de programaris remots, cal utilitzar-

los correctament a fi que pugueu gaudir de la màxima seguretat. L’existència d’un

certificat no ofereix cap protecció en si mateix. El gestor de certificats ha de contenir

els certificats correctes, autèntics o de confiança per poder disposar de la màxima

seguretat. Els certificats tenen una durada limitada. Si us apareix el missatge

“Expired certificate” (certificat caducat) o “Certificate not valid yet” (el certificat

encara no és vàlid) comproveu que la data i l’hora actuals del dispositiu siguin

correctes, encara que els certificats semblin vàlids.
Abans de canviar la configuració dels certificats, heu d'assegurar-vos que realment

confieu en el propietari del certificat i que el certificat realment pertany al propietari

esmentat.

14. Connexió

El dispositiu ofereix diverses opcions per connectar-vos a Internet o a un altre

dispositiu o PC compatibles.