Nokia 5228 - Fotografování sekvencí snímků

background image

Fotografování sekvencí snímků

Zvolte možnost Menu > Aplikace > Fotoaparát.
Pro zahájení fotografování rychlé sekvence zvolte možnost Menu > Aplikace >

Fotoaparát a > Sekvence. Chcete-li okno nastavení zavřít, poklepejte na

displej nad oknem. Podržte stisknutou spoušť. Přístroj bude fotografovat dokud

spoušť neuvolníte nebo dokud nedojde paměť. Pokud spoušť stisknete krátce,

vyfotografuje přístroj sérii 18 snímků.
Vyfotografované snímky jsou zobrazeny v tabulce. Chcete-li zobrazit obrázek,

vyberte jej. Chcete-li se vrátit k hledáčku režimu sekvence, stiskněte spoušť.
Režim sekvence můžete používat i se samospouští.
Chcete-li režim sekvence vypnout, zvolte možnost > Jeden sním..

Fotoaparát

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

75