Nokia 5228 - Po pořízení snímku

background image

Po pořízení snímku

Po vyfotografování snímku můžete vybrat následující možnosti (pouze když je

vybrána možnost Volby > Nastavení > Ukázat fotografii > Ano):

— Poslání snímku v multimediální zprávě, el. poštou nebo přes jiné typy

spojení, jako je spojení Bluetooth.

— Odeslání obrázku do kompatibilního online alba.

Odstranit — Odstranění snímku.

Použití snímku jako obrázku na pozadí domovské obrazovky — Zvolte

možnost Volby > Použít obrázek > Nastavit jako tapetu.
Použití obrázku jako výchozího obrázku pro volání — Zvolte možnost Volby >

Použít obrázek > Jako obráz. při volání.

Fotoaparát

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

74

background image

Přiřazení obrázku ke kontaktu — Zvolte možnost Volby > Použít obrázek >

Přiřadit ke kontaktu.
Návrat do hledáčku a vyfotografování dalšího snímku — Stiskněte spoušť.