Nokia 5228 - Nahrávání videoklipů

background image

Nahrávání videoklipů

1. Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu fotografování do režimu videa,

zvolte možnost a režim videa .

2. Pro zahájení nahrávání stiskněte spoušť nebo klepněte na ikonu . Přístroj

zobrazí červenou ikonu nahrávání a vydá zvukový signál.

3. Nahrávání můžete kdykoli pozastavit pomocí možnosti Pauza. Pro obnovení

zvolte možnost Pokračovat. Když nahrávání pozastavíte a do jedné minuty

nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.
Chcete-li motiv přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítko zoomu přístroje.

4. Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť. Videoklip je automaticky uložen do

aplikace Galerie. Maximální délka videoklipu je přibližně 30 sekund v kvalitě pro

sdílení a 90 minut při ostatních nastaveních kvality.