Nokia 5228 - Ovládací prvky a indikátory nahrávání videa

background image

Ovládací prvky a indikátory nahrávání videa

Hledáček při nahrávání videa zobrazuje následující symboly:

1 — Indikátor režimu
2 — Indikátor vypnutí zvuku
3 — Ikona nahrávání
4 — Nastavení nahrávání
5 — Indikátor úrovně nabití baterie.

Fotoaparát

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

76

background image

6 — Indikátor kvality videa. Pro změnu tohoto nastavení zvolte možnost Volby >

Nastavení > Kvalita videa.
7 — Typ souboru videoklipu.
8 — Dostupná doba pro nahrávání. Při nahrávání zobrazuje indikátor délky

aktuálního videoklipu také uplynulý a zbývající čas nahrávky.
9 — Místo pro ukládání videoklipů
10 — Režimy scén