Nokia 5228 - Po nahrání videoklipu

background image

Po nahrání videoklipu

Po nahrání videoklipu můžete vybrat následující možnosti (pouze když je vybrána

možnost Volby > Nastavení > Ukázat video > Ano):

Přehrát — Přehrání právě nahraného videoklipu.

Odstranit — Odstranění videoklipu.

Pro návrat do hledáčku a nahrávání dalšího videoklipu stiskněte spoušť

fotoaparátu.

11. Galerie

Chcete-li ukládat a organizovat obrázky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy pro

streamování, zvolte možnost Menu > Galerie.

Tip: Pro rychlý přístup k zobrazení obrázků a videoklipů otevřete klepnutím

na tlačítko multimédií ( ) panel multimédií a zvolte možnost .

Zobrazování a organizování souborů

Zvolte možnost Menu > Galerie a některou z následujících možností:

Obrázky a videa — Zobrazení obrázků v prohlížeči obrázků a videí v aplikaci

Videocentrum.

Skladby — Otevření aplikace Hudební přehrávač.

Zvukové klipy — Poslech zvukových klipů.