Nokia 5228 - Organizování snímků a videoklipů

background image

Organizování snímků a videoklipů

Zvolte možnost Menu > Galerie.
Zvolte možnost Obrázky a videa > Volby a některou z následujících možností:
Volby složky — Chcete-li soubory přesouvat do složek, zvolte možnost

Přesunout do složky. Chcete-li vytvořit novou složku, zvolte možnost Nová

složka.

Organizovat — Chcete-li soubory kopírovat do složek, zvolte možnost

Kopírovat. Chcete-li soubory přesouvat do složek, zvolte možnost Přesunout.

Seřadit podle — Zobrazení souborů podle data, názvu nebo velikosti.

12. Videocentrum

Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) umožňuje pomocí připojení paketových

dat stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových

videoslužeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače

a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.
Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos

velkého množství dat sítí vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého

poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.
V přístroji mohou být předem definované služby.