Nokia 5228 - Přístupové kódy

background image

Přístupové kódy

Zapomenete-li přístupové kódy, kontaktujte provozovatele služby.
● Kód PIN (Personal identification number) — Tento kód chrání kartu SIM před

neoprávněným použitím. Kód PIN (4- 8 číslic) je obvykle dodáván se SIM kartou.

Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho

odblokování potřebujete kód PUK.

● PIN2, kód — Tento kód (4- 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je

vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.

● Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód) — Zamykací kód zabezpečuje

přístroj před neoprávněným použitím. Předem nastavený kód je 12345. Kód

Hledání nápovědy

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

11

background image

můžete vytvořit a změnit a přístroj můžete nastavit tak, aby bezpečnostní kód

vyžadoval. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud

kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah.

Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v přístroji mohou

být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care Point nebo

u prodejce přístroje.

● Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2 — Tyto kódy (8 číslic) jsou

vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány

se SIM kartou, požádejte o ně poskytovatele služeb, jehož SIM kartu v přístroji

používáte.

● Číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) — Toto číslo (15 nebo 17

číslic) slouží k identifikování platných přístrojů v síti GSM. Přístrojům, které byly

například odcizeny, lze zabránit v přístupu k síti. Číslo IMEI svého přístroje najdete

pod baterií.