Nokia 5228 - Přehrávání skladby nebo podcastu

background image

Přehrávání skladby nebo podcastu

Zvolte možnost Menu > Hudba > Hud. přehr..
1. Pomocí kategorií najděte skladbu nebo epizodu podcastu, kterou chcete

poslouchat.

2. Chcete-li přehrát položku, vyberte ji v seznamu.
Po aktualizaci výběru skladeb nebo podcastů v přístroji je obvykle nutné

aktualizovat příslušné knihovny. Chcete-li přidat všechny dostupné položky do

knihovny, zvolte možnost Volby > Obnovit knihovnu.
Některé skladby obsahují text. Chcete-li text skladby zobrazit, zvolte možnost

Volby > Zobrazit text písně.
Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost . Pro pokračování zvolte možnost

.

Hudba

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

64

background image

Pro rychlé posunutí vpřed nebo vzad podržte stisknuté tlačítko nebo .
Na další položku přejdete možností . Na začátek

položky se vrátíte možností . Na předchozí položku

se vrátíte, když možnost zvolíte znovu do 2 sekund

po zahájení přehrávání skladby nebo epizody podcast.
Chcete-li zapnout nebo vypnout náhodné přehrávání

( ), zvolte možnost Volby > Náhodné přehrávání.
Chcete-li zapnout opakování aktuální položky ( ),

všech položek ( ) nebo opakování vypnout, zvolte

možnost Volby > Opakování.
Při přehrávání podcastů jsou funkce náhodného

přehrávání a opakování automaticky vypnuty.
Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.
Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte

možnost Volby > Ekvalizér.
Chcete-li upravit stereováhu nebo posílit hloubky,

zvolte možnost Volby > Nastavení.
Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat přehrávač spuštěný na

pozadí, stiskněte tlačítko Konec.
Chcete-li přehrávač ukončit, zvolte možnost Volby > Konec.