Nokia 5228 - Seznamy skladeb

background image

Seznamy skladeb

Zvolte možnost Menu > Hudba > Hud. přehr. a Seznamy skladeb.
Chcete-li zobrazit podrobnosti seznamu skladeb, zvolte možnost Volby > Detaily

sezn. skladeb.

Vytvoření seznamu skladeb

1. Zvolte možnost Volby > Nový seznam skladeb.

Hudba

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

65

background image

2. Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost OK.
3. Chcete-li skladby přidat hned, zvolte možnost Ano; chcete-li je přidat později,

zvolte možnost Ne.

4. Pokud jste zvolili možnost Ano, vyberte interprety, jejichž skladby chcete přidat

do seznamu skladeb. Pro přidání položek zvolte možnost Přidat.
Chcete-li seznam skladeb zobrazovat pod jménem interpreta, zvolte možnost

Rozbalit. Chcete-li seznam skladeb skrýt, zvolte možnost Sbalit.

5. Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost Hotovo.

Je-li vložena kompatibilní paměťová karta, bude seznam skladeb uložen na

paměťovou kartu.

Chcete-li později přidat další skladby, zvolte v otevřeném seznamu skladeb možnost

Volby > Přidat skladby.
Pro přidání skladeb, alb, interpretů, žánrů nebo skladatelů do seznamu skladeb

v různých zobrazeních menu Hudba vyberte položku a zvolte možnost Volby >

Přidat do sezn. skladeb > Uložený sezn. skladeb nebo Nový seznam skladeb.
Chcete-li skladbu ze seznamu odebrat, zvolte možnost Volby > Odstranit. Toto

odebrání neodstraní skladbu z přístroje, pouze ji odstraní ze seznamu.
Chcete-li změnit uspořádání skladeb v seznamu, vyberte skladbu, kterou chcete

přesunout, a zvolte možnost Volby > Seřadit sezn. skladeb. Přesuňte skladbu na

nové místo a zvolte možnost Vložit. Chcete-li přesunout další skladbu, vyberte

skladbu a zvolte možnost Vzít, přesuňte skladbu na požadované místo a zvolte

možnost Vložit. Chcete-li řazení seznamu skladeb ukončit, zvolte možnost

Hotovo.