Nokia 5228 - Nastavení podcastů

background image

Nastavení podcastů

Chcete-li spustit aplikaci Nokia Podcasting, zvolte možnost Menu > Hudba >

Podcasting.
Než začnete s aplikací Nokia Podcasting pracovat, nastavte způsob připojení

a stahování.

Hudba

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

68

background image

Před využíváním jiných způsobů připojení si u provozovatele služby zjistěte

podmínky a poplatky za službu přenosu dat. Například paušálně hrazené přenosy

dat mohou umožňovat přenosy velkého množství dat za jeden měsíční poplatek.

Nastavení připojení

Chcete-li změnit nastavení připojení, zvolte možnost Volby > Nastavení >

Připojení a vyberte některou z následujících možností:
Výchozí přístupový bod — Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu.

Adr. URL služby hledání — Vyberte adresu URL služby hledání vysílání podcast,

kterou chcete používat při hledání.

Nastavení stahování

Chcete-li změnit nastavení stahování, zvolte možnost Volby > Nastavení >

Stáhnout a vyberte některou z následujících možností:
Uložit do — Určete místo pro ukládání vysílání podcast.

Interval aktualizace — Určete, jak často mají být vysílání podcast obnovována.

Datum další aktualizace — Stanovte datum příští automatické aktualizace.

Čas další aktualizace — Stanovte čas příští automatické aktualizace.

Automatické aktualizace probíhají pouze v případě, že je vybrán konkrétní

výchozí přístupový bod a aplikace Nokia Podcasting pracuje. Pokud aplikace

Nokia Podcasting není spuštěna, nejsou automatické aktualizace aktivovány.

Limit stahování (%) — Určete procentuální část paměti, která je vyhrazena pro

stahovaná vysílání podcast.

Při překročení limitu — Určete reakci na překročení limitu stahování.
Nastavení aplikace pro automatické načítání vysílání podcast může vyžadovat

přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého

provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.
Chcete-li vrátit výchozí nastavení, zvolte v zobrazení nastavení možnost Volby >

Obnovit výchozí.

Hudba

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

69