Nokia 5228 - Zdravotnická zařízení

background image

Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových

telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických

přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před

působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce

zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj

přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na

energii z vnějšího rádiového pole.