Nokia 5228 - Implantované zdravotnické přístroje

background image

Implantované zdravotnické přístroje
Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a

implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo

implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

125

background image

vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení

zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:
● Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od

zdravotnického přístroje.

● Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
● Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně

od zdravotnického přístroje.

● Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že

způsobuje rušení.

● Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.
Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným

zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.