Nokia 5228 - Naslouchátka

background image

Naslouchátka
Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých

naslouchátek.