Nokia 5228 - Přidání záložky

background image

Přidání záložky

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte je pro snadný přístup do zobrazení

Záložky.
Zvolte možnost Menu > Internet > Web.
Při procházení zvolte možnost > .
Přechod na založenou stránku během procházení — Zvolte možnost >

a vyberte záložku.

Internet

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

84