Nokia 5228 - Procházení webu

background image

Procházení webu

Zvolte možnost Menu > Internet > Web.
Přechod na webovou stránku — Vyberte panel webových adres, zadejte

webovou adresu a zvolte možnost .

Tip: Chcete-li hledat na internetu, vyberte panel webových adres, zadejte

hledané slovo a vyberte odkaz pod panelem webových adres.

Zvětšení nebo zmenšení — Poklepejte na obrazovku.
Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o

přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup,

vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste

používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.
Vyprázdnění mezipaměti — Zvolte možnost > > Soukromí > Vymazat

privátní data > Vyrovnávací paměť.