Nokia 5228 - Blokování hovorů

background image

Blokování hovorů

Funkce blokování hovorů (síťová služba) umožňuje omezit volání a hovory

přijímané přístrojem. Můžete zakázat například všechna volání do zahraničí nebo

při pobytu v zahraničí všechny příchozí hovory. Pro změnu nastavení je vyžadováno

heslo pro blokování od provozovatele služby.
Zvolte možnost Menu > Nastavení a Volání > Blokování hovoru.
I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například

blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné

volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce

blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Nastavení

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

116

background image

Blokování hlasových hovorů

Vyberte požadovanou možnost blokování a zvolte možnost Aktivovat,

Deaktivovat nebo Ověřit stav. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory

včetně datových volání.

19. Odstraňování problémů

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se přístroje najdete na stránkách podpory

výrobku na adrese www.nokia.com/support.

Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je 12345. Pokud zapomenete zamykací kód,

obraťte se na prodejce přístroje. Pokud zapomenete kód PIN nebo PUK nebo pokud

jste takový kód neobdrželi, obraťte se na provozovatele síťové služby. Informace o

heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb

internetu (ISP) nebo provozovatele síťové služby.

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko Menu. Podržte stisknutou ikonu aplikace a

zvolte možnost Konec.

Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Ověřte, zda jsou čisté objektivy fotoaparátu.

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji

jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou

obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a

nejedná se o chybu.