Nokia 5228 - Nastavení hovorů

background image

Nastavení hovorů

Nastavení hovorů

V nastavení hovorů můžete zadat nastavení přístroje pro hovory.
Zvolte možnost Menu > Nastavení a Volání > Hovor.
Zvolte z následujících možností:
Odeslání mého ID — Chcete-li povolit zobrazení svého telefonního čísla

volanému účastníkovi, zvolte možnost Ano. Chcete-li použít nastavení, které

máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte možnost Nastaveno sítí

(síťová služba).

Čekání hovoru na lince — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru

upozorňoval na příchozí hovory (síťová služba) nebo zkontroluje nastavení

služby.

Odmítnout hovor zprávou — Při odmítnutí hovoru odešle volajícímu textovou

zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout.

Text zprávy — Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána při

odmítnutí hovoru.

Aut. opakované vytáčení — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu

o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání

hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Ukázat délku hovoru — Zobrazení délky hovoru v jeho průběhu.

Informace o hovoru — Zobrazení délky hovoru po ukončení.

Zrychlená volba — Aktivace zrychlené volby.

Příjem všemi klávesami — Aktivace příjmu libovolným tlačítkem.

Používaná linka — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě,

že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku,

kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné

přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost Linka 2

když tuto síťovou službu nemáte objednánu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka

2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona .

Změna linky — U SIM karet podporujících tuto funkci brání změnám telefonní

linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Nastavení

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

115

background image

Dostupné volby se mohou lišit.