Nokia 5228 - Hlasové příkazy

background image

Hlasové příkazy

Chcete-li aktivovat rozšířené hlasové příkazy pro spouštění aplikací a profilů,

podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat.
Chcete-li přístroj ovládat rozšířenými hlasovými příkazy, stiskněte a podržte na

domovské obrazovce tlačítko Volat a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název

aplikace nebo profilu zobrazený v seznamu.
Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Hlasové příkazy.
Zvolte možnost Volby a některou z následujících možností:

Nastavení

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

108

background image

Změnit příkaz — Úpravy hlasových příkazů.

Přehrát — Poslech syntetického hlasového záznamu.

Odstranit hlasový příkaz — Odebrání ručně přidaného hlasového záznamu.

Nastavení — Úprava nastavení.

Výuka pro Hlas. příkazy — Otevřete kurz hlasových příkazů.