Nokia 5228 - Nastavení data a času

background image

Nastavení

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

107

background image

Autom. aktualizace času — Chcete-li aktualizovat nastavení data, času a

časového pásma, zvolte možnost Zapnutá. Tato síťová služba nemusí být k

dispozici ve všech sítích.