Nokia 5228 - Nastavení displeje

background image

Nastavení displeje

Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Displej.
Vyberte některou z těchto možností:
Jas — Nastaví jas displeje přístroje.

Velikost písma — Vyberte velikost textu a ikon na displeji.

Pozdrav nebo logo — Určete, zda má být při zapnutí přístroje zobrazena zpráva

nebo obrázek.

Prodleva osvětlení — Určete, jak dlouho má světlo svítit poté, co přestanete

přístroj používat.