Nokia 5228 - Světelná signalizace

background image

Světelná signalizace

Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Světelná signaliz..
Chcete-li zapnout nebo vypnout pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, zvolte

Dých. v poh. rež.. Je-li zapnuto pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, klávesa

Menu se pravidelně rozsvěcuje.
Chcete-li zapnout nebo vypnout světelnou signalizaci, zvolte možnost Světelná

signalizace. Je-li zapnuta světelná signalizace, upozorňuje vás na zmeškané

události, například nepřijaté hovory nebo nepřečtené zprávy, rozsvícení tlačítka

Menu na zadanou dobu.

Nastavení

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

114