Nokia 5228 - Obsah

background image

Obsah

Bezpečnost...............................7

O vašem přístroji....................................8

Síťové služby..........................................9

1. Hledání nápovědy...............10

Nápověda v přístroji............................10

Podpora................................................10

Aktualizace softwaru pomocí

počítače.................................................11

Nastavení..............................................11

Přístupové kódy...................................11

Prodloužení životnosti baterie...........12

Uvolnění paměti ..................................13

2. Začínáme............................13

Vložení SIM karty..................................13

Vložení baterie.....................................15

Vložení paměťové karty......................16

Nabíjení baterie...................................17

Tlačítka a části......................................19

Zapnutí přístroje..................................21

Zamykání tlačítek a dotykové

obrazovky.............................................21

Domovská obrazovka..........................21

Přístup k menu.....................................22

Akce na dotykové obrazovce..............23

Tlačítko multimédií.............................25

Změna vyzváněcího tónu....................25

Podpora Nokia......................................26

3. Tento přístroj......................26

Nastavení telefonu...............................26

Kopírování kontaktů nebo obrázků

ze starého přístroje.............................27

Indikátory na displeji..........................27

Lišta kontaktů......................................28

Umístění antén.....................................29

Profil Offline..........................................29

Klávesové zkratky................................30

Ovládání hlasitosti a reproduktoru....31

Nastavení čidel a otáčení displeje......31

Vzdálené zamykání..............................31

Headsetu...............................................32

Připojení poutka..................................33

Vyjmutí SIM karty.................................33

Vyjmutí paměťové karty.....................34

4. Telefonování.......................34

Dotyková obrazovka při hovoru.........34

Hovory ..................................................34

Během hovoru......................................35

Hlasová schránka ................................36

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru........36

Konferenční hovor...............................37

Zrychlená volba telefonního čísla.......37

Čekání hovoru......................................38

Hlasové vytáčení..................................38

Protokol ...............................................39

5. Psaní textu..........................41

Virtuální klávesnice..............................41

Ruční psaní...........................................43

background image

Psaní textu na virtuální klávesnici.....43

Nastavení dotykového vkládání.........46

6. Kontakty.............................46

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel....47

Panel nástrojů kontaktů......................47

Správa jmen a telefonních čísel..........47

Výchozí čísla a adresy..........................48

Vyzváněcí tóny, obrázky, texty volání

pro kontakty.........................................48

Kopírování kontaktů............................49

Služby SIM karty...................................49

7. Zprávy.................................51

Hlavní zobrazení aplikace Zprávy.......51

Psaní a posílání zpráv..........................51

Schránka pro přijaté zprávy................53

Nastavení el. pošty...............................54

Služba E-mail........................................54

Schránka...............................................55

Mail for Exchange.................................57

Zobrazení zpráv na SIM kartě.............58

Zprávy informační služby....................58

Příkazy služby.......................................59

Nastavení zpráv....................................59

Chat.......................................................61

8. Přizpůsobení přístroje........62

Změna vzhledu přístroje.....................62

Profily....................................................63

9. Hudba.................................63

Hudební přehrávač .............................63

Hudba Ovi.............................................68

Nokia Podcasting.................................68

Rádio.....................................................70

10. Fotoaparát........................71

Aktivování fotoaparátu.......................71

Fotografování.......................................71

Nahrávání videa...................................76

11. Galerie...............................77

Zobrazování a organizování

souborů.................................................77

Prohlížení obrázků a videoklipů.........78

Organizování snímků a videoklipů.....79

12. Videocentrum...................79

Prohlížení a stahování videoklipů......80

Videovysílání........................................81

Má videa................................................82

Přenos videoklipů z počítače..............82

Nastavení aplikace Videocentrum......83

13. Internet.............................83

Webový prohlížeč................................83

Procházení webu.................................84

Přidání záložky.....................................84

Objednávání webových zdrojů...........85

14. Připojení...........................85

Datová spojení a přístupové body.....85

Nastavení sítě.......................................86

Přístupové body...................................86

Aktivní datová spojení.........................89

Obsah

background image

Synchronizace......................................89

Připojení Bluetooth.............................90

USB.........................................................94

Připojení k počítači..............................95

Administrativní nastavení...................95

15. Hledání..............................96

O aplikaci Hledání................................96

Zahájení hledání..................................96

16. O Obchodě Ovi...................97
17. Ostatní aplikace................97

Hodiny ..................................................97

Kalendář................................................99

Správce souborů..................................99

Správce aplikací.................................100

RealPlayer ..........................................104

Záznamník..........................................105

Psaní poznámek.................................106

Provádění výpočtů.............................106

Převodník............................................106

Slovník.................................................106

18. Nastavení........................107

Nastavení telefonu............................107

Nastavení hovorů...............................115

19. Odstraňování problémů. 117
20. Chraňte životní

prostředí...............................119

Úspory energie...................................119

Recyklace............................................120

Informace o výrobku a

bezpečnostní informace.......120
Rejstřík.................................130

Obsah