Nokia 5228 - Budík

background image

Budík

Zvolte Menu > Aplikace > Hodiny.
Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost Nové buzení. Nastavte čas

upozornění. Chcete-li nastavit, zda a kdy má být upozornění opakováno, zvolte

možnost Opakování a možnost Hotovo.
Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění zvolte možnost Budíky. Je-li

nařízen budík, zobrazuje přístroj indikátor . Je-li nařízen opakovaný budík,

zobrazuje přístroj indikátor .
Chcete-li upozornění odebrat, zvolte možnost Budíky, vyhledejte upozornění a

zvolte možnost Volby > Odstranit buzení.
Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost Stop. Chcete-li signalizaci

odložit, zvolte možnost Odložit. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v

době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.
Chcete-li nastavit dobu odložení, zvolte možnost Volby > Nastavení > Odklad

buzení.
Chcete-li změnit tón upozornění, zvolte možnost Volby > Nastavení > Tón

buzení.