Nokia 5228 - Panel nástrojů kalendáře

background image

Panel nástrojů kalendáře

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

Další zobrazení — Volba zobrazení měsíce.

Další zobrazení — Volba zobrazení týdne.

Další zobrazení — Volba zobrazení dne.

Další zobrazení — Volba zobrazení úkolů.

Nová schůzka — Přidání nového upozornění na schůzku.

Nový úkol — Přidání nového úkolu.