Nokia 5228 - Instalace aplikací

background image

Instalace aplikací

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout

při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el.

pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth.
Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia

Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.
Význam ikon aplikace Správce aplikací:

aplikace SIS nebo SISX

Aplikace Java

nástroje widget

aplikace je nainstalována na paměťové kartě

Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z

důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo

programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.
Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

Ostatní aplikace

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

101

background image

● Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte

možnost Volby > Zobrazit detaily.
Chcete-li zobrazit podrobnosti bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte

možnost Detaily: > Certifikáty: > Zobrazit detaily. Používání digitálních

certifikátů můžete nastavovat v zobrazení Správa certifikátů.

● Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující

aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační

soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování

původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního

instalačního souboru nebo ze záložní kopie.
Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj

vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový

bod, budete vyzváni k jeho zvolení.

Postup instalování aplikace:
1. Chcete-li najít instalační soubor, stiskněte tlačítko Menu > Nastavení a zvolte

možnost Správce aplikací. Instalační soubory můžete hledat také pomocí

Správce souborů nebo můžete ve schránce Zprávy > Přijaté otevřít zprávu s

instalačním souborem.

2. Ve správci aplikací zvolte možnost Volby > Instalovat. V ostatních aplikacích

zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.
V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu.

Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj

varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem

a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, najděte ji v menu a vyberte ji. Pokud pro

aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky Instalované

apl. v hlavním menu.
Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány,

a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost Volby > Zobrazit

protokol.

Ostatní aplikace

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

102

background image

Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více

než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje

nebo způsobit, že přestane fungovat.
Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační

soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti

a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného

místa v paměti použijte aplikaci Nokia Ovi Suite pro zálohování instalačních souborů

na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních

souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze

složky přijatých zpráv.